Wesprzyj nas

Jak możesz pomóc?

Nasze Stowarzyszenie działa od 2011 r. Jesteśmy młodą prężnie działającą organizacją skupiającą członków Starego i Nowego Bazanowa. Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój wsi, aktywizacja  społeczeństwa, rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym jak i dorosłym życiu, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz wykluczeniu społecznemu. Pragniemy aby budowanie autorytetu i doświadczenia naszego Stowarzyszenia stało się również Państwa udziałem poprzez finansowe lub rzeczowe wsparcie naszego Stowarzyszenia „Nowoczena Pani” w jej działalności statutowej. Wspólnie możemy zmienić polską wieś, wyrównać szanse  na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

W jaki sposób można pomóc?

Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów "Nowoczesna Pani"prowadzi działalność społecznie użyteczną, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jest to warunek wystarczający, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa przepisów ustaw podatkowych związanych z odliczeniem darowizn na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 

Możliwe odliczenia:

Dla przedsiębiorstw:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - art. 18 ust.1 pkt 1 - można odliczyć 10% dochodu

 

Dla osób prywatnych:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. nr 0, poz. 361) - art. 26 ust. 1 pkt 9 - można odliczyć 6% dochodu

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów „Nowoczesna Pani”

Stary Bazanów 136, 08-500 Ryki

www.nowoczesnapani.org e-mail: nowoczesnapani@gmail.com

Konto BS Ryki Nr08872400052001001960060001 NIP: 5060102592 Regon: 060686769 KRS 0000365863 w Sądzie Rejonowym w Świdniku