Projekty

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkańców, rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez sport, oraz zajęcia edukacyjne. Tym samym wzmacniamy więzi społeczne i przeciwdziałamy zjawiskom patologicznym takim jak: alkoholizm, narkomania czy wykluczenie społeczne.

W realizacji naszych zadań współdziałamy także z innymi Stowarzyszeniami, władzami samorządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami.

Dotychczas dzięki wspólnemu wysiłkowi wyremontowaliśmy świetlicę, wyposażyliśmy kuchnię, pozyskaliśmy środki unijne: na stworzenie siłowni, projekty dla dzieci i młodzieży pozwalające im nabywać nowe umiejętności, zgłębiać historię, kulturę lokalną i tradycję, organizację festynów integracyjnych i spotkań okolicznościowych.

 

1. Perfecta Mój Talent - Fundacja Przyjaciółka – 2012 (wakacje)

Stowarzyszenie "Nowoczesna Pani'' otrzymało dofinansowanie od Fundacji Przyjaciółka z projektu ''Perfekta -Mój Talent". Przez całe wakacje 30-osobowa grupa dzieci w wieku 4-10 lat, uczestniczyła w projekcie "Wakacyjne przedszkole - wspaniała przygoda", pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Dzieci brały udział w zajęciach rozwijających różnego rodzaju umiejętności, uczestniczyły również wycieczkach do ZOO i do FARMY ILUZJI w Mościskach.

 

2. ,,Pożyteczne Ferie 2013”

Tytuł projektu ,,Nasi wspaniali sąsiedzi” - realizowany przez ZPO w St. Bazanowie. Podczas ferii 30-osobowa grupa dzieci, uczestniczyła w różnego rodzaju zajęciach: edukacyjnych, sportowych oraz wyjazdach integracyjnych. Zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, podczas którego, Panie z KGW dzieliły  się swoją wiedzą i umiejętnościami (robótki ręczne, wycinanki, szydełkowanie, tworzenie kompozycji kwiatowych z bibuły, pieczenie chleba, wyrób białego sera z ziołami i czosnkiem).

Atrakcje z projektu :

- gry, zabawy na świeżym powietrzu,

- kulig z ogniskiem,

- wyjazd na pływalnię do Kozienic,

- wyjazd do kina w Puławach,

- wykonanie budy dla psa przez dzieci z pomocą rodziców.

 

3. Wakacyjne spotkanie z Regionem – projekt realizowany w wakacje 2013r.

W projekcie uczestniczyło 30 osób. Jego celem było przybliżenie młodzieży piękna naszej otaczającej przyrody oraz zabytków, które warto było odwiedzić.

Atrakcje projektu:
- wycieczka do Dęblina, zwiedzanie Twierdzy, przelot samolotem, zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i na koniec ognisko,
- wyjazd nad jezioro w Firleju,
- zwiedzanie pałacu w Kozłówce,

4. Równać Szanse - 2013 Ogólnopolski konkurs Grantowy

Projekt: „Tańcem, obrazem, smakiem przez życie”, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać Szanse”. Celem projektu było: zwiększenie aktywności młodzieży, rozwijanie talentów, nauka wiary we własne siły i umiejętności, a także zdolności pracy w grupie. Tego właśnie uczyła się™ młodzież z Bazanowa i okolicznych miejscowości w wieku 13-18 lat. Projekt trwał od 01.07.2013 do 31.10.2014 roku. Jego koordynatorem była Pani Dorota Wesołek. Ponad 30-osobowa grupa uczyła się™ i sprawdzała swoje możliwości w 4 grupach tematycznych: dziennikarskiej, kulinarnej, tanecznej oraz fotograficznej. Zajęcia odbywały się w świetlicy w Nowym Bazanowie, pod nadzorem wyspecjalizowanych nauczycieli. W ramach projektu organizowane były różnego rodzaju wycieczki oraz spotkania integracyjne, które pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy oraz poznanie nowych, ciekawych ludzi. Projekt cieszył się™ dużym zainteresowaniem wśród miejscowej młodzieży i nie tylko.

WIĘCEJ O PROJEKCIE