Fundusze unijne

Stowarzyszenie bierze czynny udział w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Do tej pory za pośrednictwem LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zostało złożone pięć wniosków, wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

  1. wniosek  został złożony na zakup zastawy stołowej na 100 osób pt.”Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Bazanowie”
  2. wniosek został złożony na dalsze doposażenie świetlicy „Przystosowanie świetlicy do powadzenia spotkań i prelekcji o charakterze edukacyjnym”
  3. wniosek został złożony na „Utworzenie siłowni przy świetlicy wiejskiej w Nowym Bazanowie”
  4. wniosek został złożony na "Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców Bazanowa Starego i Nowego.
  5. wniosek żlożony został na zakup bazanowskich strojów ludowych