Z przeszłości w przyszłość-skarby sztuki i tradycji regionalnej

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów "Nowoczesna Pani" z programu Równać Szanse dofinansowanym przez Polsko-Amerykanską Fundację Wolności.Koordynatorem projektu jest Dorota Wesołek.

Celem projektu jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myślac perspektywistycznie o własnej przyszłosci.Uczestnikami projektu jest 25- osobowa grupa młodzieży z Bazanowa w wieku 13-19 lat, która na  okrez 15 miesięcy rozpoczyna przygodę z teatrem. Bedą spektakle, wystawy, przygotowanie potraw regionalnych, jednym słowem jak przedstawia tytuł,  odtwarzanie dradycji naszego regionu. Młodzi mogą sie sprawdzić  w czym mają szanse być skuteczni i doceniani przez innych w miejscu w którym mieszkają i kiedyś w przyszlosci mogą się znależć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludzmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy człkowicie i świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Istotą programu jest nauka : wykorzystywanie tego co moze im sprzyjać, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych, wiary we własne możliwości.