VIII Forum Kobiet Aktywnych w Urszulinie - tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni.

W tym roku Gmina Ryki pierwszy raz miała okazję uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu.

W tym roku Gmina Ryki pierwszy raz miała okazję uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu. Spotkanie odbyło się 1-2 lipca w Urszulinie (powiat włodawski). Organizatorem forum było Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES. Gminę Ryki reprezentowały Koła Gospodyń z: Bazanowa, Rososzy, Brusowa, Moszczanki, Owni, Staowarzyszenie Na Rzecz Rtadycji i Rozwoju Wsi Bazanów "Nowocesna Pani" Spółdzielnia Mleczarska i Miejsko - Gminne Centrum Kultry.Podczas warsztatów dbywały się warsztaty, prelekcję, panele dyskusyjne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, według umiejętności i zainteresowań. Było to forum pełne inspiracji, gdzie każdy mógł wymienić się swoimi doświaczeniami i nabyć nowych umiejętności. Wspaniałe wydarzenie. Podczas forum roztrzygnięto konkurs "Koieta aktywna lubelszczyzny w 7 kategoriach. W kategorii Autorka Inicjatywy Społecznej Roku nagrodę odebrała Dorota Wesołek - Prezes Stowarzyszenia-Przewodniczaca Rady Miejxkiej w Rykach.