Projekt Seniorzy w akcji

„Seniorzy w akcji” to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Baznów "Nowoczesna Pani' realizuje projekt pt.„POPRZYCNICA – Pracownia tkactwa tradycyjnego i współczesnego” dofinansowany ze środków programu "Seniorzy w akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno,ści Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" zgłoszony przez Halinę Jońską z Moszczanki i Pawła Warownego z Nowej Dąbi na konkurs we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów „Nowoczesna Pani”  - którego prezesem jest Dorota Wesołek z Nowego Bazanowa znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Konkursu „Seniorzy w akcji” Członkowie Komisji wysoko ocenili zgłoszony przez Państwo projekt. Zaproponowali Państwo projekt mający potencjał budowania trwałych rezultatów w społeczności. W ocenie ekspertów pracownia tkacka w dalszej perspektywie może się stać społecznościowym muzeum. Członkowie komisji właśnie ten aspekt wskazali jako największy potencjał – rekwizyty, wspomnienia mieszkańców, historie lokalnych tkaczek mogą wplatać się w działanie pracowni tkackiej. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać realizowane przez Państwo działania.  

Do kogo skierowany?

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, którzy chcą nabyć nowych umiejętności lub rozwinąć posiadane  mieeszkających na terenie Gminny Ryki w szczególności Seniorów oraz młodzieży – ale osoby w średnim wieku także mogą brać w nim udział. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Gdzie miejsce realizacji?

Centrum spotkań, warsztatów i oraz miejsce docelowej pracowni tkactwa będzie w Świetlicy w Bazanowie Nowym. W razie duże liczby chętnych z jednej miejscowości – istniej możliwość prowadzenia warsztatów w danej miejscowości, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z pomysłodawcami projektu

Ramy czasowe?

Pierwsze prace przygotowawcze ruszyły 19 października a projekt zakończy się pod koniec maja – wystawa prac uczestników oraz zabawa ludową.

Partnerami projektu są:Urząd Gminy Ryki, MGCK w Rykach, KGW z terenu Gminny Ryki, UTW w Rykach

Zapisy prowadzone będą do 6 listopada przez animatora projektu – Pawła Warownego i Doroty Wesołek pod adresem email: poprzycnica@gmail.com