49. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

Członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów "Nowoczesna Pani" wzięły udział 49. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 

Członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów "Nowoczesna Pani" wzięły udział 49. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.